Thứ bảy, 15/6/2024
Đại học Giao thông vận tải TP HCM

Kinh tế

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310101 21.4 A00, A01, C01, D01

Mã ngành
7310101
Điểm chuẩn
21.4
Tổ hợp môn
A00, A01, C01, D01