Thứ sáu, 9/6/2023
Đại học Tài chính Marketing

Kinh tế

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310101 25.6 A00, A01, D01, D96

Mã ngành
7310101
Điểm chuẩn
25.6
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D96