Thứ năm, 23/5/2024
Đại học Cần Thơ

Kinh tế

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310101 24.26 A00, A01, C02, D01

Mã ngành
7310101
Điểm chuẩn
24.26
Tổ hợp môn
A00, A01, C02, D01