Thứ ba, 5/7/2022
Đại học Cần Thơ

Kinh tế

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310101 28.25 A00, A01, A02, D01

Mã ngành
7310101
Điểm chuẩn
28.25
Tổ hợp môn
A00, A01, A02, D01