Thứ tư, 22/9/2021
Đại học Ngân hàng TP HCM

Hệ thống thông tin

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340405 18.6 A00, A01, D10, D90

Mã ngành
7340405
Điểm chuẩn
18.6
Tổ hợp môn
A00, A01, D10, D90