Thứ hai, 20/5/2024
Đại học Ngân hàng TP HCM

Hệ thống thông tin

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340405 24.6 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7340405
Điểm chuẩn
24.6
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07