Thứ sáu, 12/7/2024
Đại học Công nghiệp TP HCM

Hệ thống thông tin

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340405 20 A00, A01, C01, D01

Mã ngành
7340405
Điểm chuẩn
20
Tổ hợp môn
A00, A01, C01, D01