Thứ bảy, 25/3/2023
Đại học Công nghệ TP HCM

Hệ thống thông tin

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340405 19 A00, A01, C01, D01

Mã ngành
7340405
Điểm chuẩn
19
Tổ hợp môn
A00, A01, C01, D01