Thứ hai, 27/6/2022
Trường Sĩ Quan Pháo Binh

Chỉ huy tham mưu (Nam - Phía Nam)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7860205|22A01 17.25 A01

Nam - phía Nam - A01

Mã ngành
7860205|22A01
Điểm chuẩn
17.25
Tổ hợp môn
A01
Ghi chú
Nam - phía Nam - A01