Thứ bảy, 22/6/2024
Trường Sĩ Quan Pháo Binh

Chỉ huy tham mưu (Nam - Phía Nam)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7860205|22A01 22.3 A01

Mã ngành
7860205|22A01
Điểm chuẩn
22.3
Tổ hợp môn
A01