Thứ bảy, 15/6/2024
Trường Sĩ Quan Pháo Binh

Chỉ huy tham mưu (Nam - Phía Nam)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7860205|22A00 22.3 A00

Mã ngành
7860205|22A00
Điểm chuẩn
22.3
Tổ hợp môn
A00