Thứ tư, 22/9/2021
Trường Sĩ Quan Pháo Binh

Chỉ huy tham mưu (Nam - Phía Nam)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7860205|22A00 22.1 A00

Mã ngành
7860205|22A00
Điểm chuẩn
22.1
Tổ hợp môn
A00