Thứ sáu, 31/3/2023
Trường Sĩ Quan Pháo Binh

Chỉ huy tham mưu (Nam - Phía Nam)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7860205|22A00 21.9 A00

Mã ngành
7860205|22A00
Điểm chuẩn
21.9
Tổ hợp môn
A00