Thứ tư, 7/12/2022
Trường Sĩ Quan Pháo Binh

Chỉ huy tham mưu (Nam - Phía Bắc)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7860205|21A01 22.6 A01

Mã ngành
7860205|21A01
Điểm chuẩn
22.6
Tổ hợp môn
A01