Chủ nhật, 19/9/2021
Trường Sĩ Quan Pháo Binh

Chỉ huy tham mưu (Nam - Phía Bắc)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7860205|21A01 20.35 A01

Nam - phía Bắc - A01; Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 7,60. Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 6,25. Tiêu chí phụ 3: Điểm môn Hóa ≥ 6,00

Mã ngành
7860205|21A01
Điểm chuẩn
20.35
Tổ hợp môn
A01
Ghi chú
Nam - phía Bắc - A01; Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 7,60. Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 6,25. Tiêu chí phụ 3: Điểm môn Hóa ≥ 6,00