Thứ sáu, 9/6/2023
Đại học Điện lực

Kiểm toán

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340302 19.5 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7340302
Điểm chuẩn
19.5
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07