Thứ năm, 25/7/2024
Đại học Điện lực

Kiểm toán

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340302 22.5 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7340302
Điểm chuẩn
22.5
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07