Thứ bảy, 10/6/2023
Đại học Mở TP HCM

Kiểm toán

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340302 24.25 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7340302
Điểm chuẩn
24.25
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07