Thứ ba, 5/7/2022
Đại học Mở TP HCM

Kiểm toán

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340302 25.2 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7340302
Điểm chuẩn
25.2
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07