Thứ ba, 21/9/2021
Đại học Cần Thơ

Kiểm toán

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340302 21 A00, A01, D01

Mã ngành
7340302
Điểm chuẩn
21
Tổ hợp môn
A00, A01, D01