Thứ hai, 27/6/2022
Đại học Cần Thơ

Kiểm toán

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340302 27.5 A00, A01, C02, D01

Mã ngành
7340302
Điểm chuẩn
27.5
Tổ hợp môn
A00, A01, C02, D01