Chủ nhật, 26/3/2023
Đại học Cần Thơ

Kiểm toán

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340302 24 A00, A01, C02, D01

Mã ngành
7340302
Điểm chuẩn
24
Tổ hợp môn
A00, A01, C02, D01