Thứ ba, 21/9/2021
Học viện Phụ nữ Việt Nam

Luật kinh tế

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7380107 15 A00, A01, C00, D01

Mã ngành
7380107
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00, A01, C00, D01