Thứ bảy, 25/6/2022
Phân Hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum

Luật kinh tế

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7380107 14 A00, A09, C00, D01

TTNV<=1

Mã ngành
7380107
Điểm chuẩn
14
Tổ hợp môn
A00, A09, C00, D01
Ghi chú
TTNV<=1