Thứ năm, 16/9/2021
Phân Hiệu Đại Học Đà Nẵng tại Kon Tum

Luật kinh tế

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7380107 15.75 A00, A09, C00, D01

Mã ngành
7380107
Điểm chuẩn
15.75
Tổ hợp môn
A00, A09, C00, D01