Thứ ba, 25/6/2024
Phân Hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum

Luật kinh tế

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7380107 15 A00, A09, C00, D01

Mã ngành
7380107
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00, A09, C00, D01