Thứ bảy, 2/7/2022
Đại học Mở Hà Nội

Luật kinh tế

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7380107 24.45 A01, D01

Toán >=8.2 NV<=3

Mã ngành
7380107
Điểm chuẩn
24.45
Tổ hợp môn
A01, D01
Ghi chú
Toán >=8.2 NV<=3