Thứ hai, 20/5/2024
Đại học Mở Hà Nội

Luật kinh tế

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7380107 22.8 A00, D01

Mã ngành
7380107
Điểm chuẩn
22.8
Tổ hợp môn
A00, D01