Thứ tư, 22/9/2021
Học viện Chính sách và Phát triển

Luật kinh tế

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7380107 26 A01, C00, D01, D09

Mã ngành
7380107
Điểm chuẩn
26
Tổ hợp môn
A01, C00, D01, D09