Thứ năm, 23/3/2023
Học viện Chính sách và Phát triển

Luật kinh tế

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7380107 27 A00, A01, D01, D09

Mã ngành
7380107
Điểm chuẩn
27
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D09