Thứ sáu, 22/9/2023
Học viện Chính sách và Phát triển

Luật kinh tế

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7380107 25.5 A00, C00, D01, D09

Mã ngành
7380107
Điểm chuẩn
25.5
Tổ hợp môn
A00, C00, D01, D09