Thứ năm, 30/6/2022
Đại học Thăng Long

Luật kinh tế

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7380107 25.25 C00, D01, D03

Mã ngành
7380107
Điểm chuẩn
25.25
Tổ hợp môn
C00, D01, D03