Thứ bảy, 25/3/2023
Đại học Thăng Long

Luật kinh tế

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7380107 26.1 A00, C00, D01, D03

Mã ngành
7380107
Điểm chuẩn
26.1
Tổ hợp môn
A00, C00, D01, D03