Thứ hai, 27/6/2022
Đại học Kinh Tế -Tài Chính TP HCM

Luật kinh tế

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7380107 19 A00, A01, C00, D01

Mã ngành
7380107
Điểm chuẩn
19
Tổ hợp môn
A00, A01, C00, D01