Chủ nhật, 26/3/2023
Đại học Kinh tế - Tài chính TP HCM

Luật kinh tế

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7380107 18 A00, A01, C00, D01

Mã ngành
7380107
Điểm chuẩn
18
Tổ hợp môn
A00, A01, C00, D01