Thứ năm, 30/6/2022
Đại học Quốc Tế Sài Gòn

Luật kinh tế

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7380107 18 A01, D01, D96

Mã ngành
7380107
Điểm chuẩn
18
Tổ hợp môn
A01, D01, D96