Thứ năm, 7/7/2022
Đại học Ngân hàng TP HCM

Luật kinh tế

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7380107 26 A01, C00, D01

Mã ngành
7380107
Điểm chuẩn
26
Tổ hợp môn
A01, C00, D01