Thứ bảy, 25/3/2023
Đại học Ngân hàng TP HCM

Luật kinh tế

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7380107 25 A00, A01, C00, D01

Mã ngành
7380107
Điểm chuẩn
25
Tổ hợp môn
A00, A01, C00, D01