Thứ ba, 23/4/2024
Đại học Ngân hàng TP HCM

Luật kinh tế

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7380107 25.07 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7380107
Điểm chuẩn
25.07
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07