Thứ năm, 23/9/2021
Đại học Ngân hàng TP HCM

Luật kinh tế

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7380107 24.75 C00, D01, D07, D14

Mã ngành
7380107
Điểm chuẩn
24.75
Tổ hợp môn
C00, D01, D07, D14