Thứ bảy, 2/7/2022
Đại học Mở TP HCM

Luật kinh tế

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7380107 25.7 A00, A01, C00, D01, D03, D05, D06

Mã ngành
7380107
Điểm chuẩn
25.7
Tổ hợp môn
A00, A01, C00, D01, D03, D05, D06