Thứ sáu, 19/7/2024
Đại học Mở TP HCM

Luật kinh tế

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7380107 23.9 A00, A01, C00, D01

Mã ngành
7380107
Điểm chuẩn
23.9
Tổ hợp môn
A00, A01, C00, D01