Chủ nhật, 3/7/2022
Đại học Công nghiệp TP HCM

Luật kinh tế

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7380107 26 A00, C00, D01, D96

Mã ngành
7380107
Điểm chuẩn
26
Tổ hợp môn
A00, C00, D01, D96