Thứ ba, 18/6/2024
Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP HCM

Luật kinh tế

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7380107 15 A01, D01, D15, D66

Mã ngành
7380107
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A01, D01, D15, D66