Thứ bảy, 25/6/2022
Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP HCM

Luật kinh tế

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7380107 16 A01, D01, D15, D66

Mã ngành
7380107
Điểm chuẩn
16
Tổ hợp môn
A01, D01, D15, D66