Thứ bảy, 25/6/2022
Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP HCM

Luật kinh tế

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7380107 21.5 A00, A01, D01, D10

Mã ngành
7380107
Điểm chuẩn
21.5
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D10