Thứ tư, 7/6/2023
Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP HCM

Luật kinh tế

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7380107 23 A00, A01, D01, D10

Mã ngành
7380107
Điểm chuẩn
23
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D10