Thứ năm, 25/7/2024
Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP HCM

Luật kinh tế

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7380107 19 A00, A01, D01, D15

Mã ngành
7380107
Điểm chuẩn
19
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D15