Thứ bảy, 25/5/2024
Đại học Phan Thiết

Luật kinh tế

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7380107 15 C00

Mã ngành
7380107
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
C00