Thứ sáu, 2/6/2023
Đại học Phan Thiết

Luật kinh tế

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7380107 D84

Mã ngành
7380107
Điểm chuẩn
Tổ hợp môn
D84