Thứ ba, 5/7/2022
Đại học Tây Đô

Luật kinh tế

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7380107 15 C00, D14, D66, D84

Mã ngành
7380107
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
C00, D14, D66, D84