Chủ nhật, 26/3/2023
Đại học Tây Đô

Luật kinh tế

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7380107 16 C00, D14, D66, D84

Mã ngành
7380107
Điểm chuẩn
16
Tổ hợp môn
C00, D14, D66, D84