Thứ năm, 23/3/2023
Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng

Kỹ thuật điện

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7520201 21.5 A00, A01

Mã ngành
7520201
Điểm chuẩn
21.5
Tổ hợp môn
A00, A01