Thứ ba, 18/6/2024
Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng

Kỹ thuật điện

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7520201 22.4 A00, A01

Mã ngành
7520201
Điểm chuẩn
22.4
Tổ hợp môn
A00, A01