Chủ nhật, 14/4/2024
Đại học Sài Gòn

Kỹ thuật điện

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7520201 21.61 A00

Mã ngành
7520201
Điểm chuẩn
21.61
Tổ hợp môn
A00