Thứ năm, 23/3/2023
Đại học Sài Gòn

Kỹ thuật điện

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7520201 19 A01

Mã ngành
7520201
Điểm chuẩn
19
Tổ hợp môn
A01