Thứ hai, 20/9/2021
Đại học Sài Gòn

Kỹ thuật điện

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7520201 18 A01

Mã ngành
7520201
Điểm chuẩn
18
Tổ hợp môn
A01