Thứ bảy, 25/6/2022
Đại học Giao thông vận tải TP HCM

Kỹ thuật điện

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7520201 17.5 A00, A01, D90

Mã ngành
7520201
Điểm chuẩn
17.5
Tổ hợp môn
A00, A01, D90