Thứ bảy, 2/7/2022
Đại học Giao thông Vận tải ( Cơ sở Phía Nam)

Kỹ thuật điện

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7520201 18.5 A01

Mã ngành
7520201
Điểm chuẩn
18.5
Tổ hợp môn
A01