Thứ tư, 22/3/2023
Đại học Giao thông Vận tải ( Cơ sở Phía Nam)

Kỹ thuật điện

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7520201 21.35 A00, A01, D07

Mã ngành
7520201
Điểm chuẩn
21.35
Tổ hợp môn
A00, A01, D07