Thứ sáu, 9/6/2023
Đại học Tôn Đức Thắng

Kỹ thuật điện

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7520201 27.5 A00, A01, C01

Mã ngành
7520201
Điểm chuẩn
27.5
Tổ hợp môn
A00, A01, C01