Thứ hai, 20/5/2024
Đại học Tôn Đức Thắng

Kỹ thuật điện

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7520201 26 A00, A01, C01

Mã ngành
7520201
Điểm chuẩn
26
Tổ hợp môn
A00, A01, C01