Thứ ba, 6/12/2022
Đại học Cần Thơ

Kỹ thuật điện

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7520201 23.7 A00, A01, D07

Mã ngành
7520201
Điểm chuẩn
23.7
Tổ hợp môn
A00, A01, D07