Thứ tư, 30/11/2022
Đại học Dược Hà Nội

Dược học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720201 26 A00

Mã ngành
7720201
Điểm chuẩn
26
Tổ hợp môn
A00