Thứ sáu, 1/7/2022
Đại học Dược Hà Nội

Dược học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720201 26.25 A00

Hóa>=8.75 Toán>=9 NV<=1

Mã ngành
7720201
Điểm chuẩn
26.25
Tổ hợp môn
A00
Ghi chú
Hóa>=8.75 Toán>=9 NV<=1