Thứ bảy, 22/1/2022

Đại học Dược Hà Nội

Mã trường: DKH Hà Nội

Liên hệ

Phương thức tuyển sinh năm 2021

Tổng chỉ tiêu: 760

  1. Tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo
  2. Xét tuyển thẳng vào đề án riêng
  3. Dựa vào điểm thi tốt nghiệp THPT

Điểm chuẩn