Thứ tư, 7/6/2023
Đại học Tôn Đức Thắng

Dược học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720201 33.2 A00, B00, D07

Mã ngành
7720201
Điểm chuẩn
33.2
Tổ hợp môn
A00, B00, D07