Thứ bảy, 25/6/2022
Đại học Tôn Đức Thắng

Dược học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720201 33.8 A00, B00, D07

Hoá nhân 2

Mã ngành
7720201
Điểm chuẩn
33.8
Tổ hợp môn
A00, B00, D07
Ghi chú
Hoá nhân 2