Thứ năm, 16/9/2021
Đại Học Tôn Đức Thắng

Dược học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720201 33 A00, B00, D07

Mã ngành
7720201
Điểm chuẩn
33
Tổ hợp môn
A00, B00, D07