Thứ hai, 22/4/2024
Đại học Y Dược Thái Bình

Dược học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720201 23.14 A00, A01, D07

Mã ngành
7720201
Điểm chuẩn
23.14
Tổ hợp môn
A00, A01, D07