Chủ nhật, 19/9/2021
Đại học Y Dược Cần Thơ

Dược học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720201 26.5 B00

Điểm Toán: 8.4

Mã ngành
7720201
Điểm chuẩn
26.5
Tổ hợp môn
B00
Ghi chú
Điểm Toán: 8.4