Thứ tư, 7/12/2022
Đại học Y Dược Cần Thơ

Dược học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720201 24.6 B00

Mã ngành
7720201
Điểm chuẩn
24.6
Tổ hợp môn
B00