Thứ ba, 5/7/2022
Đại học Y Dược - Đại học Huế

Dược học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720201 24.9 A00

Mã ngành
7720201
Điểm chuẩn
24.9
Tổ hợp môn
A00