Chủ nhật, 10/12/2023
Đại học Y Dược - Đại học Huế

Dược học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720201 24.7 A00, B00

Mã ngành
7720201
Điểm chuẩn
24.7
Tổ hợp môn
A00, B00