Thứ hai, 25/9/2023
Đại học Y Hà Nội

Y khoa

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720101 27.73 B00

Mã ngành
7720101
Điểm chuẩn
27.73
Tổ hợp môn
B00