Thứ hai, 27/3/2023
Đại học Y Hà Nội

Y khoa

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720101 28.15 B00

Mã ngành
7720101
Điểm chuẩn
28.15
Tổ hợp môn
B00