Chủ nhật, 3/7/2022
Khoa Y Dược - Đại học Đà Nẵng

Y khoa

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720101 26.55 B00, B08

TO>=9; SI >=8;TTNV <=3

Mã ngành
7720101
Điểm chuẩn
26.55
Tổ hợp môn
B00, B08
Ghi chú
TO>=9; SI >=8;TTNV <=3