Chủ nhật, 21/4/2024
Khoa Y Dược - Đại học Đà Nẵng

Y khoa

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720101 25.05 B00, B08

Mã ngành
7720101
Điểm chuẩn
25.05
Tổ hợp môn
B00, B08