Thứ bảy, 1/4/2023
Khoa Y Dược - Đại học Đà Nẵng

Y khoa

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720101 25.45 B00

Mã ngành
7720101
Điểm chuẩn
25.45
Tổ hợp môn
B00