Chủ nhật, 19/9/2021
Khoa Y Dược - Đại học Đà Nẵng

Y khoa

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720101 24 B00

Mã ngành
7720101
Điểm chuẩn
24
Tổ hợp môn
B00