Thứ năm, 30/3/2023
Đại học Y Dược Thái Bình

Y khoa

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720101 26.3 B00, D07, D08

NV1, điểm Toán >=7.8

Mã ngành
7720101
Điểm chuẩn
26.3
Tổ hợp môn
B00, D07, D08
Ghi chú
NV1, điểm Toán >=7.8