Thứ năm, 13/6/2024
Đại học Y Dược Thái Bình

Y khoa

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720101 25.8 B00, D07, D08

Mã ngành
7720101
Điểm chuẩn
25.8
Tổ hợp môn
B00, D07, D08