Thứ ba, 5/7/2022
Đại học Y Dược Thái Bình

Y khoa

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720101 26.9 B00

TTNV <=1

Mã ngành
7720101
Điểm chuẩn
26.9
Tổ hợp môn
B00
Ghi chú
TTNV <=1