Thứ bảy, 9/12/2023
Đại học Y Dược Cần Thơ

Y khoa

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720101 25.52 B00

Mã ngành
7720101
Điểm chuẩn
25.52
Tổ hợp môn
B00