Thứ năm, 30/3/2023
Đại học Y Dược Cần Thơ

Y khoa

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720101 25.6 B00

Mã ngành
7720101
Điểm chuẩn
25.6
Tổ hợp môn
B00