Thứ năm, 30/3/2023
Đại học Y Dược - Đại học Huế

Y khoa

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720101 26.4 B00

Mã ngành
7720101
Điểm chuẩn
26.4
Tổ hợp môn
B00