Thứ ba, 23/4/2024
Đại học Y Dược - Đại học Huế

Y khoa

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720101 26 B00

Mã ngành
7720101
Điểm chuẩn
26
Tổ hợp môn
B00