Thứ năm, 30/6/2022
Đại học Y Dược - Đại học Huế

Y khoa

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720101 27.25 B00

Mã ngành
7720101
Điểm chuẩn
27.25
Tổ hợp môn
B00