Thứ bảy, 1/4/2023
Đại học An Giang - Đại học Quốc gia TP HCM

Kinh tế quốc tế

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310106 22.4 A00, A01, C15, D01

Mã ngành
7310106
Điểm chuẩn
22.4
Tổ hợp môn
A00, A01, C15, D01