Thứ ba, 28/9/2021
Đại học An Giang - Đại học Quốc gia TP HCM

Kinh tế quốc tế

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310106 17 A00, A01, C15, D01

Mã ngành
7310106
Điểm chuẩn
17
Tổ hợp môn
A00, A01, C15, D01