Thứ ba, 25/6/2024
Học viện Ngoại giao

Kinh tế quốc tế

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310106 27.4 A00

Mã ngành
7310106
Điểm chuẩn
27.4
Tổ hợp môn
A00