Thứ năm, 30/6/2022
Học viện Chính sách và Phát triển

Kinh tế quốc tế

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310106 25.6 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7310106
Điểm chuẩn
25.6
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07