Thứ ba, 21/9/2021
Học viện Chính sách và Phát triển

Kinh tế quốc tế

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310106 19 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7310106
Điểm chuẩn
19
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07