Thứ bảy, 13/7/2024
Học viện Chính sách và Phát triển

Kinh tế quốc tế

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310106 24.8 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7310106
Điểm chuẩn
24.8
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07