Thứ sáu, 23/2/2024
Đại học Thăng Long

Kinh tế quốc tế

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310106 22.3 A00, C00, D01, D03

Mã ngành
7310106
Điểm chuẩn
22.3
Tổ hợp môn
A00, C00, D01, D03