Thứ bảy, 22/6/2024
Đại học Thăng Long

Kinh tế quốc tế

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310106 25.65 A01, D01, D03

Mã ngành
7310106
Điểm chuẩn
25.65
Tổ hợp môn
A01, D01, D03