Thứ bảy, 25/6/2022
Đại học Ngân hàng TP HCM

Kinh tế quốc tế

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310106 22 A00, A01, D01, D90

Mã ngành
7310106
Điểm chuẩn
22
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D90