Thứ bảy, 4/2/2023
Đại học Ngân hàng TP HCM

Kinh tế quốc tế

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310106 24.65 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7310106
Điểm chuẩn
24.65
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07