Thứ hai, 27/6/2022
Đại học Mở Hà Nội

Kiến trúc

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580101 20 V00, V01, V02

Mã ngành
7580101
Điểm chuẩn
20
Tổ hợp môn
V00, V01, V02