Thứ hai, 20/3/2023
Đại học Mở Hà Nội

Kiến trúc

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580101 24 V00, V01, V02

Thang 40

Mã ngành
7580101
Điểm chuẩn
24
Tổ hợp môn
V00, V01, V02
Ghi chú
Thang 40