Thứ sáu, 21/1/2022
Đại học Kiến trúc Hà Nội

Kiến trúc

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580101 28.5 V00

Mã ngành
7580101
Điểm chuẩn
28.5
Tổ hợp môn
V00