Thứ hai, 27/9/2021
Đại học Kiến trúc Hà Nội

Kiến trúc

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580101 26.5 V00

Vẽ Mỹ thuật hệ số 2

Mã ngành
7580101
Điểm chuẩn
26.5
Tổ hợp môn
V00
Ghi chú
Vẽ Mỹ thuật hệ số 2