Thứ hai, 27/6/2022
Đại học Kiến trúc Hà Nội

Kiến trúc

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580101 24.52 V00

Mã ngành
7580101
Điểm chuẩn
24.52
Tổ hợp môn
V00