Chủ nhật, 2/4/2023
Đại học Kiến trúc Hà Nội

Kiến trúc

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580101 29 V00

Mã ngành
7580101
Điểm chuẩn
29
Tổ hợp môn
V00